BIS: 9 trong số 10 ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang khám phá tiền tệ kỹ thuật số – Được thúc đẩy bởi thị trường tiền điện tử

Chín trong số 10 ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang khám phá tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), theo khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Hơn nữa, “sự xuất hiện của stablecoin và các loại tiền điện tử khác đã thúc đẩy quá trình nghiên cứu CBDC”.

Khảo sát về tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương BIS

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã công bố một báo cáo vào tuần trước với tiêu đề “Tăng động lực – Kết quả của cuộc khảo sát BIS năm 2021 về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương”. Báo cáo được thực hiện bởi nhà kinh tế cấp cao Anneke Kosse của ngân hàng và nhà phân tích thị trường tài chính Ilaria Mattei.

Cuộc khảo sát CBDC của BIS được thực hiện vào mùa thu năm 2021 với sự tham gia của 81 ngân hàng trung ương. Báo cáo mô tả: “Chín trong số 10 ngân hàng trung ương đang khám phá tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và hơn một nửa hiện đang phát triển chúng hoặc chạy các thử nghiệm cụ thể. Đặc biệt, công việc về các CBDC bán lẻ đã chuyển sang các giai đoạn nâng cao hơn.”

Các tác giả giải thích rằng cả đại dịch Covid-19 và “sự xuất hiện của stablecoin và các loại tiền điện tử khác đã thúc đẩy quá trình nghiên cứu CBDC”. Điều này đặc biệt đúng ở “các nền kinh tế tiên tiến, nơi các ngân hàng trung ương nói rằng sự ổn định tài chính đã tăng lên tầm quan trọng như một động lực cho sự tham gia của CBDC”, họ nói thêm.

Lưu ý rằng “năm 2021 được đặc trưng bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử và stablecoin”, báo cáo cho biết, “Trung bình, gần sáu trong số 10 ngân hàng trung ương được hỏi cho biết rằng sự tăng trưởng này đã thúc đẩy công việc của họ trên CBDC”. Các tác giả tiếp tục: “Điều này cũng đã thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngân hàng trung ương để giám sát tác động của tiền điện tử và stablecoin cũng như phối hợp các phương pháp quản lý để ngăn chặn rủi ro của chúng đối với hệ thống tài chính.”

Ngoài ra, nhiều ngân hàng trung ương tiết lộ rằng họ đang làm việc với CBDC bán buôn để cải thiện hiệu quả thanh toán xuyên biên giới trong khi hơn 2/3 cho biết họ có khả năng phát hành CBDC bán lẻ “trong ngắn hạn hoặc trung hạn”.

TVV tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.