1. Trang chủ
  2. » TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
  3. » Thái Nguyên chuyển đổi hơn 204ha đất rừng để thực hiện 9 dự án mới

Thái Nguyên chuyển đổi hơn 204ha đất rừng để thực hiện 9 dự án mới

9/7/2023

Tỉnh Thái Nguyên dự kiến chuyển mục đích sử dụng 204,2ha đất rừng để thực hiện 9 dự án bao gồm khu dân cư, đường kết nối, công trình khai thác mỏ…

Dự kiến tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV sẽ xem xét thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 204,2ha rừng trồng để thực hiện 9 dự án.

Cụ thể: Chuyển mục đích sử dụng 134ha rừng trồng (127,8ha rừng sản xuất, 6,2ha rừng phòng hộ) để thực hiện 6 dự án đang đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: Dự án tái định cư tập trung khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xóm Tân Kim, xã Thần Sa với quy mô 6,6ha trước đây được quy hoạch là rừng phòng hộ, trong đó có 6,2ha thuộc lộ 1, khoảnh 8A, tiểu khu 77, hiện trạng là rừng trồng cây keo, mỡ, bạch đàn còn nguyên chưa bị tác động đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, còn lại 0,3ha đất không có rừng.

35.jpg

Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng 204,28 ha đất rừng để thực hiện 9 dự án.
 

Dự án đường kết nối tử đường liên kết vùng đi hồ Suối Lạnh, xã Thành Công, TP Phổ Yên với quy mô 3,1ha, trong đó có 1,78ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, gồm: 1,1ha thuộc lộ 3 khoảnh 3 tiểu khu 233, hiện trạng là rừng trồng cây keo, bạch đàn còn nguyên chưa bị tác động đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng và 0,6ha đất không có rừng.

Dự án Khu dân cư nông thôn mới xóm Bãi Bằng số 2, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, do UBND huyện Đại Từ đề xuất đầu tư với quy mô 55,3ha, trong đó có 25,5ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, gồm: 23,3ha thuộc lô 1 khoảnh 12, lô 3 khoảnh 13, tiểu khu 152, hiện trạng là rừng trồng cây keo, bạch đàn đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng (20,4ha rừng trồng còn nguyên chưa bị tác động và 2,9ha rừng sau khai thác).

Dự án Khu dân cư nông thôn mới thể thao và giáo dục Tân Thái – Khu A, do UBND huyện Đại Từ đề xuất đầu tư với quy mô 60,6ha, trong đó có 32,7ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, gồm: 25,3ha thuộc lô 3 khoảnh 4, lô 2 khoảnh 6, lô 3 khoảnh 9, lô 4 khoảnh 10 tiểu khu 152, hiện trạng là rừng trồng cây keo, bạch đàn còn nguyên chưa bị tác động, còn lại 7,4ha đất không có rừng.

Dự án Khu dân cư nông thôn mới thể thao và giáo dục Tân Thái – Khu B, do UBND huyện Đại Từ đề xuất đầu tư với quy mô 78,4ha, trong đó có 43,5ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, gồm: 39,3ha thuộc lô 3 khoảnh 9, lô 4 khoảnh 10 tiểu khu 152, hiện trạng là rừng trồng cây keo, bạch đàn còn nguyên chưa bị tác động, còn lại 4,1ha đất không có rừng.

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn (Khu chăn nuôi Đầm Hề – Ao Giời – Đồng Danh) xã Bình Thành, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên do Công ty TNHH Green Thái Nguyên đề xuất đầu tư với quy mô 45,4ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, trong đó có 38,6ha rừng trồng cây keo, bạch đàn thuộc lô 3 khoảnh 2, lô 6 khoảnh 3, lô 1 khoảnh 6 tiểu khu 39, lô 1, lô 3 khoảnh 5, tiểu khu 41 đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng (24,7ha rừng trồng còn nguyên chưa bị tác động và 13,93 ha rừng trồng sau khai thác, còn lại 6,7ha là đất không có rừng.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ chuyển mục đích sử dụng rừng với 70,2ha rừng trồng sản xuất để thực hiện 3 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp khu vực xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên do CTCP Đầu tư Khoáng sản TTC làm chủ đầu tư với quy mô 32,3ha, trong đó có 28,56ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, gồm: 27,34ha thuộc lô 7 khoảnh 1, lô 6 khoảnh 3, tiểu khu 252; lô 1 khoảnh 5, lô 2, lô 7 khoảnh 2, tiểu khu 258; lô 3 khoảnh 4, tiểu khu 249; lô 4 khoảnh 1, tiểu khu 250; lô 8 khoảnh 2, tiểu khu 253; hiện trạng có rừng trồng cây keo, bạch đàn còn nguyên chưa bị tác động.

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực xã Hoá Trung và xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên do CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long làm chủ đầu tư với quy mô 40ha, trong đó có 39,4ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, gồm: 38,1ha có rừng trồng cây keo, bạch đàn thuộc lô 1, lô 2 khoảnh 8, tiểu khu 198; lô 4 khoảnh 6, lô 2, lô 3 khoảnh 7, tiểu khu 182 đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng 34,8ha rừng trồng còn nguyên chưa bị tác động và 3,2ha rừng trồng sau khai thác.

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp tại khu vực xã Hoá Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cũng do CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long làm chủ đầu tư với quy mô 15ha, trong đó có 5,2ha trước đây được quy hoạch là rừng sản xuất, gồm: 4,7ha có rừng trồng cây keo thuộc lô 2, lô 3 khoảnh 6, tiểu khu 182 đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng (1,9ha rừng trồng còn nguyên chưa bị tác động và 2,8ha rừng trồng lại sau khai thác) còn lại 0,5ha đất không có rừng.

Tính từ ngày 1/1/2021 đến 10/5/2023, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã nghị quyết thông qua và đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021, năm 2022 và năm 2023 với diện tích đất lâm nghiệp được chuyển mục đích sử dụng đất là 3.945ha, trong đó: Đất rừng phòng hộ 47,5ha, đất rừng đặc dụng 13,1ha, đất rừng sản xuất 3.884ha.

Như vậy, diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 còn là 183.184ha, trong đó: Đất rừng phòng hộ 37.890ha, đất rừng đặc dụng 38.255ha và đất rừng sản xuất 107.038ha.

Tin mới

    Nổi bật

    lkrwze1b29y7sng6
    TinTuc
    lhojexfq89ztj8rn