Quốc hội Panama về Tiến bộ Thảo luận về Dự án Luật Tiền điện tử

Quốc hội Panama đã tiến hành một dự án luật tiền điện tử nhằm tìm cách điều chỉnh hoạt động tiền điện tử để làm rõ hơn lĩnh vực này trong nước. Đề xuất, đã được thông qua trong cuộc thảo luận đầu tiên, bao gồm hai dự án khác nhau được trình lên Ủy ban các vấn đề kinh tế của Hội đồng.

Panama chuyển sang quản lý tài sản tiền điện tử

Panama đang thực hiện các bước để điều chỉnh tài sản tiền điện tử và các doanh nghiệp sử dụng chúng trong nước. Quốc hội của đất nước, là tổ chức lập pháp cao nhất ở Panama, đã thực hiện bước đầu tiên trong việc điều chỉnh việc sử dụng tiền điện tử. Tổ chức này đã thông qua trong cuộc tranh luận đầu tiên về dự án luật tiền điện tử có tiêu đề “Luật điều chỉnh việc thương mại hóa và sử dụng tài sản tiền điện tử, phát hành giá trị kỹ thuật số, mã hóa kim loại quý và các hàng hóa khác, hệ thống thanh toán và các quy định khác.”

Luật được đề xuất bao gồm các định nghĩa và khái niệm về tiền điện tử, công nghệ blockchain và việc triển khai các công cụ phi tập trung này để đơn giản hóa các vấn đề của nhà nước. Dự án đã được phê duyệt này là sự kết hợp của hai đề xuất khác nhau được trình bày là dự án luật 696 và 697, theo một bài đăng trên mạng xã hội từ tổ chức.

Một trong những người ủng hộ luật này, Gabriel Silva, người đã ban hành luật đầu tiên vào tháng 9, đã nói rằng dự án đã được phê duyệt này đã có một số thay đổi trong cuộc thảo luận đầu tiên, và theo ý kiến ​​của ông, nó có thể được cải thiện.

Blockchain để nhận dạng và minh bạch

Một trong những đề xuất quan trọng nhất của dự án luật liên quan đến việc đưa vào một dự án nhận dạng dựa trên blockchain nhằm tìm cách số hóa nhiệm vụ này của nhà nước Panama. Mục tiêu này được quy định trong luật như sau: “Mở rộng số hóa của Nhà nước bằng cách thúc đẩy việc sử dụng công nghệ sổ cái phân tán và chuỗi khối trong việc số hóa danh tính của các thể nhân và pháp nhân ở hoặc từ Cộng hòa Panama và như một phương tiện để minh bạch hóa chức năng công khai.”

Dự án được trình bày cũng đã xác định việc sử dụng các công nghệ blockchain để cải thiện tính minh bạch của các chức năng của nhà nước như một mục tiêu. Điều này tương tự như các dự án khác ở Latam sử dụng công nghệ sổ cái phân tán để phát triển các chức năng của chính phủ như thanh toán và thu thuế. Một trong những dự án này là Mạng lưới Blockchain của Brazil, mạng lưới này cũng đang được phát triển để làm cơ sở cho các tổ chức công trong nước xây dựng.

TVV tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.